2PM - GENTLEMEN'S GAME 6th Mini Album Mở rộng

2PM - GENTLEMEN'S GAME 6th Album

Mới

390 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 390 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 390 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 585 ₫.

Black Classy Box

CD + booklet 68p + 1 random card + poster (limited)