2017 with JESSICA Season greetings Mở rộng

2017 with JESSICA Season greetings

Mới

Lịch bàn, nhật ký, photocard * 12

Cọc 300k/bộ.

Về cân kí tính tiền rẻ hơn nhiều. 170k/kg.

Đặt trước 15/12/2016.

Giá đợt sau: 1,080k/bộ.

Chi tiết hơn

1 080 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1080 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1080 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 620 ₫.

Lịch bàn, nhật ký, photocard * 12

Cọc 300k/bộ.

Về cân kí tính tiền rẻ hơn nhiều. 170k/kg.

Đặt trước 15/12/2016.