SHINHWA 2017 SEASONS GREETINGS (LIMITED) Mở rộng

SHINHWA 2017 SEASONS GREETINGS (LIMITED)

Mới

775 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 775 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 775 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 163 ₫.

:: CONTENTS ::
1. Out Box_아웃박스 
Size: 300mm*200*42mm


2. Desk Calendar_캘린더 
Size: 180mm*285mm
양면 컬러
2017년 1월 ~ 2018년 1월 총 14장(표지포함)
종이/스프링
탁상용 (세로프레임)
대한민국 휴일 표기


3. Diary_다이어리 
Size: 140mm*216mm 
양면컬러
240P
YEARLY, MONTHLY, WEEKLY, MEMO page
대한민국 휴일 표기


4. Photocard Calendar_포토카드 캘린더, 
Size: 55mm*85mm
2017년 1월 ~ 2018년 1월 총 13장
단체 1장 멤버별 각 2장