(IKON) - DEBUT FULL ALBUM [WELCOME BACK] [GREEN ver.] Mở rộng

(IKON) - DEBUT FULL ALBUM [WELCOME BACK] [GREEN ver.]

Mới

460 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 460 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 460 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 690 ₫.

DISK(CD) 1.

01. 덤앤더머 (DUMB & DUMBER)

02. 왜 또

03. 아니라고

04. 리듬 타 (RHYTHM TA)

05. 이리오너라 (B.I&BOBBY)

06. 지못미

07. AIRPLANE

08. 취향저격

09. 오늘따라

10. WELCOME BACK

11. 리듬 타 (RHYTHM TA) REMIX (Rock Ver.)