Apink - Pink memory Mở rộng

Apink - Pink memory

Mới

Giá 410k/bộ.

Cọc 300k.

Chi tiết hơn

410 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 430 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 430 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 645 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Remember
 아티스트
  • : 에이핑크
 
02.Perfume
 아티스트
  • : 에이핑크
 
03.끌려
 아티스트
  • : 에이핑크
 
04.Dejavu
 아티스트
  • : 에이핑크
 
05.꽃잎점
 아티스트
  • : 에이핑크
 
06.What A Boy Wants
 아티스트
  • : 에이핑크
 
07.I DO
 아티스트
  • : 에이핑크
 
08.신기하죠
 아티스트
  • : 에이핑크
 
09.Remember Inst
 아티스트
  • : 에이핑크
 
10.새끼손가락
 아티스트
  • : 에이핑크