TEEN TOP Artist Special DVD (2Disc+20p 포토북+스티커 1매) Mở rộng

TEEN TOP Artist Special DVD (2Disc+20p 포토북+스티커 1매)

Mới

609 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 609 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 609 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 914 ₫.

Disc 1 : TEEN TOP 'aRtisT' SPECIAL #1
① TEEN TOP 'To You' Main Teaser
② TEEN TOP 'To You' M/V Full Ver.
③ TEEN TOP 'To You' (Love is Pain)
④ TEEN TOP 'To You' (Love is Pure)
⑤ TEEN TOP 'To You' (Love is Fight)
⑥ TEEN TOP 'To You' M/V Performance Ver.
⑦ TEEN TOP 'To You' M/V Making Film


Disc 2 : TEEN TOP 'aRtisT' SPECIAL #2
① TEEN TOP SELF CAMERA MISSION
② TEEN TOP 'To You' DANCE REHEARSAL
③ TEEN TOP 'GOLDEN BELL'
④ TEEN TOP 'To You' COMEBACK MAKING
⑤ TEEN TOP 'ON AIR' SPECIAL Clip#1~Clip#10