Teentop ZEPP Tour: 2012 Live In Japan (2DVD+54p 포토북) Mở rộng

Teentop ZEPP Tour: 2012 Live In Japan (2DVD+54p 포토북)

Mới

769 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 769 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 769 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 154 ₫.

DISC 01: TEENTOP ZEPP TOUR 2012 LIVE IN TOKYO
• OPENING
• To You
• Girl Friend
• TEENTOP MENT 1
• 향수 뿌리지마
• Beautiful Girl
• TEENTOP MENT 2
• Baby U
• First Kiss
• TEENTOP VTR 1
• Kiss Me_NIEL & RICKY
• Girl Friend_L.JOE & CHANGJO
• 불면증_C.A.P
• 사랑한 후에_CHUNJI
• TEENTOP VTR 2
• 손등이 스치다
• Let’s Dance
• TEENTOP MENT 3
• Where’s ma girl
• Shake it!
• TEENTOP MENT 4
• INTRO + 박수 (CLAP)
• Supa Luv
• TEENTOP MENT 5
• Angel
• CRAZY
• Baby U (ENCORE)
• Shake it! (ENCORE)


DISC 02: TEENTOP ZEPP TOUR 2012 MAKING FILM
• ZEPP TOUR In OSAKA
• ZEPP TOUR In NAGOYA
• ZEPP TOUR In TOKYO