TEEN TOP CLASS ADDITION (poster incl) Mở rộng

TEEN TOP CLASS ADDITION (poster incl)

Mới

275 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 275 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 275 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 413 ₫.

1. 못났다 (Lovefool)
2. 장난아냐 (Rocking)
3. Don’t I
4. Oh ! Good
5. Date 
6. Rock Star (Feat. Maboos)
7. TEEN TOP CLASS