B.A.P - POWER 2nd Single Album Mở rộng

B.A.P - POWER 2nd Single Album

Mới

285 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 285 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 285 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 428 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Fight For Freedom
02.Power
03.What The Hell
04.전부 거짓말