B.A.P - BIGGEST EVE 1st Mini Repackage Album Mở rộng

B.A.P - BIGGEST EVE 1st Mini Repackage Album

Mới

365 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 365 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 365 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 548 ₫.

DISK(CD)
01.대박사건 (Crash)
02.I Remember [방용국 Solo (With대현)]
03.Goodbye
04.No Mercy
05.음성메시지
06.Dancing In The Rain
07.마음이 시키는 일