B.A.P - ONE SHOT 2nd Mini Album Mở rộng

B.A.P - ONE SHOT 2nd Mini Album

Mới

350 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 350 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 350 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 525 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Punch
02.One Shot
03.빗소리
04.Coma
05.0 (Zero)