B.A.P - CARNIVAL (Limited Edition) Mở rộng

B.A.P - CARNIVAL (Limited Edition)

Mới

Giá: 370k/album

Chi tiết hơn

370 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 370 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 370 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 555 ₫.

DISK(CD) 1.
01.Today
02.Carnival
03.Feel So Good
04.Go
05.Albatross
06.My Girl