2014 2NE1 WORLD TOUR LIVE CD [ALL OR NOTHING IN SEOUL] Mở rộng

2014 2NE1 WORLD TOUR LIVE CD [ALL OR NOTHING IN SEOUL]

Mới

510 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 510 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 510 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 765 ₫.

DISK(CD) 1.
01.CRUSH
02.FIRE
03.박수쳐
04.PRETTY BOY
05.DON'T STOP THE MUSIC short ver.
06.그리워해요
07.살아 봤으면 해
08.COME BACK HOME unplugged ver.
09.UGLY
DISK(CD) 2.
01.I LOVE YOU
02.COME BACK HOME original ver.
03.너 아님 안돼
04.DO YOU LOVE ME
05.나쁜기집애 & 멘붕
06.SCREAM
07.내가 제일 잘 나가 motorcycle ver.
08.I DON'T CARE rock ver.
09.GO AWAY rock ver.