DVD--monseuta-egseu-MONSTA-X-2018-monseuta-egseu-woldeutueo-deo-keonegteu-in-seoul-3-DISC-MONSTA-X-2018-MONSTA-X-WORLD-TOUR-THE- Mở rộng

[DVD] 몬스타엑스 (MONSTA X) - 2018 몬스타엑스 월드투어 더 커넥트 인 서울 (3 DISC) & MONS

CMAD11288 / 8809603545275

Mới

Đặt trước

1 078 453 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1078 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1078 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 617 ₫.

음반소개

2018 MONSTA X WORLD TOUR THE CONNECT IN SEOUL DVD 발매!

몬스타엑스의 두 번째 월드투어 그 서막을 올렸던 <2018 MONSTA X WORLD TOUR THE CONNECT IN SEOUL DVD>가 오는 1월 출시된다.

금번 DVD는 5월 26일과 27일 이틀간 서울 장충체육관에서 진행되었던 단독 콘서트 실황으로, 지난해 열린 월드투어에서 미처 보여주지 못했던 새로워진 퍼포먼스와 한층 업그레이드된 무대들로 알차게 구성되어 있어 전 세계 팬들의 마음을 사로잡을 예정이다.

특히 콘서트만을 위해 준비한 멤버들의 유닛 무대는 평상시에는 보지 못했던 색다르고 다양한 매력을 느끼게 해 주었으며 미발표곡과 신나는 앵콜 무대는 또 다른 재미와 감동을 안겨줄 것 이다.

또한 콘서트 리허설, 회차별 백스테이지를 보여주는 메이킹 영상과 멤버들에게 직접듣는 콘서트 비하인드 스토리가 담긴 코멘터리 영상은 팬들이 소장가치를 느끼기에 충분 할 것이다.


[패키지 구성]
OUTBOX + DIGIPACK + DVD(3DISC / about 287 mins) + PHOTOBOOK(144P) + TRANSPARENT BOOKMARK(1EA) + HOLOGRAM PHOTOCARD SET(7EA)

[DVD 스펙]
* REGION CODE : ALL
* SUBTITLE : KOREAN / ENGLISH / JAPANESE / NONE
*VIDEO: NTSC 16:9 WIDE SCREEN / MPEG-2 / COLOR
* AUDIO : DOLBY DIGITAL 2.0
* DURATION : DISC 1 / about 109 mins
DISC 2 / about 79 mins
DISC 3 / about 99 mins


※ 상기 사양 및 발매일은 추후 제작상의 사유로 변경 될 수 있습니다.

※ 아웃박스는 상품 보호를 위한 충격 방지용으로 제작되어 미세한 스크래치 및 흠집, 변색 등이 포장/배송 과정에서 생겨날 수 있고 이는 교환 사유가 될 수 없습니다.

상품이미지

DVD--monseuta-egseu-MONSTA-X-2018-monseuta-egseu-woldeutueo-deo-keonegteu-in-seoul-3-DISC-MONSTA-X-2018-MONSTA-X-WORLD-TOUR-THE-CONNECT-IN-SEOUL-DVD-3-DISC-CMAD11288-8809603545275

수록곡

DISK(DVD) 1. 2018 MONSTA X WORLD TOUR [THE CONNECT] - PART 1
01.INTRO01:49:00
02.Jealousy
03.Be Quiet
04.아름다워 (Beautiful)
05.GRAVITY
06.열대야
07.Blind
08.미쳤으니까
09.걸어 (All in)
10.널하다 (WONHO & MINHYUK & KIHYUN)
11.Versace On The Floor (SHOWNU & JOOHEON)
12.How Long + I.M POSSIBLE (HYUNGWON & I.M)
13.In Time
14.From Zero
15.Because of U
16.하얀소녀
17.Roller Coaster
18.Lost In The Dream
DISK(DVD) 2. 2018 MONSTA X WORLD TOUR [THE CONNECT] - PART 2
19.Blue Moon01:19:00
20.Destroyer
21.SHINE FOREVER
22.신속히 (RUSH)
23.Special
24.무단침입 (Trespass) (ROCK VER.)
25.DRAMARAMA
26.폭우
27.If Only
28.ENDING CREDIT
DISK(DVD) 3. 2018 MONSTA X WORLD TOUR [THE CONNECT] - SPECIAL FEATURES
01.THE CONNECT MAKING FILM - REHEARSAL01:39:00
02.THE CONNECT MAKING FILM - CONCERT DAY 1
03.THE CONNECT MAKING FILM - CONCERT DAY 2
04.THE CONNECT SPECIAL FILM - COMMENTARY

참여 아티스트 정보

  • - 몬스타엑스 [MONSTA X]