bigbaeng-2017-WELCOMING-COLLECTION-1-DISC-jaebalmae-BIGBANG-2017-WELCOMING-COLLECTION-1-DISC-YGM0534-8803581198300 Mở rộng

빅뱅 - 2017 WELCOMING COLLECTION (1 DISC) 재발매 & BIGBANG - 2017 WELCOMING COLLECTION (1 DISC)

YGM0534 / 8803581198300

Mới

Đặt trước

978 132 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 978 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 978 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 467 ₫.

음반소개

BIGBANG’S 2017 WELCOMING COLLECTION

2017년을 맞이해 빅뱅의 새로운 모습을 담은 ‘BIGBANG’S 2017 WELCOMING COLLECTION’이 발매된다.
특별히 제작된 네온사인 아래에서 촬영한 사진, 5년 후 자신과 팬들에게 보내는 메시지를 담은 타임캡슐 인터뷰, 진솔하고 톡톡 튀는 매력을 느낄 수 있는 단체 인터뷰 등 다양한 모습이 담겨있다.

당분간 완전체로 만나기 어려운 멤버들의 모습이 담겨있기에 더 애틋하고 특별한 웰커밍컬렉션이 될 것이다.

약 100p에 달하는 분량의 포토북 및 다양한 특전으로 구성된 BIGBANG’S 2017 WELCOMING COLLECTION은 오는 3월 8일 예약판매를 시작으로 3월 29일 YG E-SHOP을 비롯해 전국 온, 오프라인 음반 매장을 통해 만나볼 수 있다.


◎상세 사양
- SUBTITLES: KOREAN, ENGLISH
- REGION CODE: 1, 3, 4, 5
- DURATION: 44MIN


상품이미지

bigbaeng-2017-WELCOMING-COLLECTION-1-DISC-jaebalmae-BIGBANG-2017-WELCOMING-COLLECTION-1-DISC-YGM0534-8803581198300 bigbaeng-2017-WELCOMING-COLLECTION-1-DISC-jaebalmae-BIGBANG-2017-WELCOMING-COLLECTION-1-DISC-YGM0534-8803581198300

참여 아티스트 정보

  • - 빅뱅 [BIGBANG]