Pre-order vé EXO Concert Singapore Mở rộng

Thăm dò vé Concert Taeyeon tại Thái

Mới

Chỉ là thăm dò số lượng bao nhiêu bạn, vì cot sẽ phải đi Đà Nẵng dịp này nên hơi khó 1 tẹo.

Sẽ trả lời vào ngày 2/5/2017 sau khi tổng kết số lượng đặt nghen.

  • Đứng
  • Ngồi

3 000 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 3000 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 3000 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 4 500 ₫.