EXO - The lost planet in Seoul (có poster) Mở rộng

EXO - The lost planet in Seoul (có poster)

Mới

Giá 1020k/bộ.

Chi tiết hơn

1 020 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1020 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1020 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 530 ₫.

DISK(DVD) 1.
01.The Lost Planet01:10:00
 아티스트
 • : 엑소
 
02.HAKA
 아티스트
 • : 엑소
 
03.MAMA
 아티스트
 • : 엑소
 
04.Let Out The Beast
 아티스트
 • : 엑소
 
05.I'm LAY [LAY]
 아티스트
 • : 엑소
 
06.월광 (Moonlight)
 아티스트
 • : 엑소
 
07.Opening Ment
 아티스트
 • : 엑소
 
08.Delight [CHANYEOL]
 아티스트
 • : 엑소
 
09.?的世界 (Angel)
 아티스트
 • : 엑소
 
10.Black Pearl
 아티스트
 • : 엑소
 
11.Up Rising [CHEN]
 아티스트
 • : 엑소
 
12.Ment
 아티스트
 • : 엑소
 
13.Music Battle
 아티스트
 • : 엑소
 
14.XOXO (Kisses & Hugs)
 아티스트
 • : 엑소
 
15.Beat Maker [SEHUN]
 아티스트
 • : 엑소
 
16.Love Love Love
 아티스트
 • : 엑소
 
17.Thunder
 아티스트
 • : 엑소
 
18.Tell Me What Is Love [D.O.]
 아티스트
 • : 엑소
 
19.My Lady
 아티스트
 • : 엑소
 
20.My Turn To Cry [BAEKHYUN]
 아티스트
 • : 엑소
 
21.Baby, Don't Cry
 아티스트
 • : 엑소
 
DISK(DVD) 2.
22.Ment01:06:00
 아티스트
 • : 엑소
 
23.Machine
 아티스트
 • : 엑소
 
24.Breakin' Machine [XIUMIN]
 아티스트
 • : 엑소
 
25.3.6.5
 아티스트
 • : 엑소
 
26.History
 아티스트
 • : 엑소
 
27.Beautiful [SUHO]
 아티스트
 • : 엑소
 
28.피터팬 (Peter Pan)
 아티스트
 • : 엑소
 
29.Metal [TAO]
 아티스트
 • : 엑소
 
30.Heart Attack
 아티스트
 • : 엑소
 
31.Deep Breath [KAI]
 아티스트
 • : 엑소
 
32.중독 (Overdose)
 아티스트
 • : 엑소
 
33.Ment
 아티스트
 • : 엑소
 
34.Wolf The Legend Begins
 아티스트
 • : 엑소
 
35.늑대와 미녀 (Wolf)
 아티스트
 • : 엑소
 
36.으르렁 (Growl)
 아티스트
 • : 엑소
 
37.Ment
 아티스트
 • : 엑소
 
38.Lucky
 아티스트
 • : 엑소
 
39.Closing Ment
 아티스트
 • : 엑소
 
DISK(DVD) 3.
01.콘서트 메이킹 필름 : 콘서트 리허설, 대기실, 멤버들 개인 인터뷰 영상.00:29:00
 아티스트