SUAVE-DO 1st DVD Mở rộng

SUAVE-DO 1st DVD

Mới

1 200 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1200 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1200 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 800 ₫.

[PRE-ORDER] SUAVE-DO 1st DVD - 《ODE TO》

Giá: 840,000/set

Deadline: 31.03.2014

Thông tin sản phẩm: 2DVD / Khoảng 3 tiếng / Clip các hoạt động từ 04.2014 đến 03.2014

Gift: Chúng ta sẽ được tất cả các gift này
_ One day: Image Notebook (Notebook with photos) / quạt (ver.1)
_ Pre-deposit: Photo Book (khoảng 60 trang) / Photo Card Set A
_ All: A2 Vertical Poster / A4 Poster 2 types / Photo Card Set B / Post Card Set / Dán từ
_ Random: Mini Slogan