Official EXO's first box Mở rộng

Official EXO's first box

Mới

840 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 840 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 840 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 260 ₫.

Hàng official ko phải là copy nhe.