EXO Mini album Overdose Mở rộng

EXO Mini album Overdose

Mới

350 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 700 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 700 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 050 ₫.

1. 중독 (Overdose)
2. 월광 (Moonlight)
3. Thunder
4. Run
5. Love Love Love
6. 중독 (Overdose) (EXO ver.)