It was so real - IRIDESCENT BOY Mở rộng

It was so real - IRIDESCENT BOY

Mới

1 350 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1350 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1350 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 025 ₫.

Giá: 1,190,000/SET có thể cọc 400,000đ/set.

Deadline:
_ Oneday: 04.04.2014
_ Pre-deposit: 01.06.2014

Thông tin sản phẩm: 
_ Photobook: Khổ A4 / Khoảng 200 trang
_ DVD: 60~100 phút

Gift: 
_ Oneday: Photocard A pack(30p±, Trump card case), Summer fan
_ Oversea: Index book(60p±, 2012 debut~), A2 size poster A ver., Anti-electromagnetic wave sticker A ver.
_ All: A2 size poster B ver., A4 size poster, L-holder, Photocard B pack, Anti-electromagnetic wave sticker B ver., Dust bag.