Take My Hand - PTB&Puzzle Mở rộng

Love Jam 1st Photobook & Puzzle - Take My Hand

Mới

Giá 1000k (trước 22/2/2015).

Chi tiết hơn

1 150 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1150 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1150 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 725 ₫.

Mô tả: photobook B5 150p, bộ xếp hình 120 miếng.

Quà tặng: postcard poisonous drug, fancam (đặt cọc trước 21/3/2015), postar A1, photocard x 14, card trong suốt x 2, gương nhỏ, sticker, sticker.

Đặt cọc trước 24/3/2015.

Vận chuyển ~ 4/2015.

Giá 1000k/bộ (trước 22/2/2015)

xiuming.kr/bbs/view.php?id=notice_tmh&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=2