The Classic Mở rộng

The Classic

Mới

Giá 1,350k/bộ

Chi tiết hơn

1 350 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1350 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1350 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 2 025 ₫.

Mô tả: photobook A5 x 4 ~ 480p.

Quà tặng: ghi chú x 2, photocard x 15, KADI simul, phụ kiện tai nghe, sticker, sticker x 4, postcard x 4, poster x 2, paper???

Đặt cọc trước 13/2/2015.

Vận chuyển: ??? chưa biết.

Giá 1,350k/bộ

kaixdo.cafe24.com/xe/ems