2015 FTISLAND LIVE [WE WILL] (2 DISC) Mở rộng

2015 FTISLAND LIVE [WE WILL] (2 DISC)

Mới

Giá: 1050k/bộ

Chi tiết hơn

1 050 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 1050 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 1050 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 575 ₫.

DISK(DVD) 1. [FTISLAND WE WILL IN SEOUL] 공연 실황
01.사랑사랑사랑
02.MEMORY
03.BLACK CHOCOLATE
04.TIME TO
05.BE FREE
06.지독하게
07.HEY GIRL
08.STAY
09.LAST LOVE SONG
10.MORNING COFFEE
11.BPM69
12.DO YOU KNOW WHY?
13.바래
14.FALLING STAR
15.SHININ’ ON
16.FREEDOM
17.TO THE LIGHT
18.PRAY (+Intro)
19.
DISK(DVD) 2. FTISLAND WE WILL] 공연 실황 (ENCORE) / CONCERT TOUR MAKING / PRAY 멀티앵글
20.Encore : PUPPY
21.Encore : FLOWER ROCK
22.Encore : FIRST KISS
23.CONCERT TOUR MAKING
24.PRAY MULTI ANGLE