Sojin mini photobook

Mới

570 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 570 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 570 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 855 ₫.

+ Mini photobook

+ Quà tặng: poster A4 (đặt trước 2/7)

Photocard, sticker, minicard.

+ Thanh toán: trước 23/7/2014.

+ Giá: 570k/bộ.

Trên 5 bộ: 550k/bộ.

+ Vận chuyển: ~ 8/2014.

babysojin.cafe24.com/bbs/view.php?id=master&page=1&sn1=&divpage=1&sn=off&ss=on&sc=on&select_arrange=headnum&desc=asc&no=14