IU - 2016 Lịch [Lịch + Photo Diary Postcards 3] Mở rộng

IU - 2016 Lịch [Lịch + Photo Diary Postcards 3]

Mới

Giá 730k/bộ

Chi tiết hơn

730 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 730 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 730 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 095 ₫.

- Lịch : 28cm X 18cm. 사진 24P
- Gallery : 14.8cm X 20cm. 사진 12P
- 3 ảnh IU