아이유 (IU) - REAL plus (미니플러스앨범 3집) Mở rộng

아이유 (IU) - REAL plus (미니플러스앨범 3집)

Mới

180 000 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 180 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 180 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 270 ₫.

DISK(CD) 1.
01.나만 몰랐던 이야기00:03:24
 아티스트
  • 싱어 : 아이유
 
02.잔혹동화00:03:44
 아티스트
  • 싱어 : 아이유
 
03.나만 몰랐던 이야기 [With Pianist 김광민]