miseuti-OST-JTBC-deulama-BGCD0054-8809516264522 Mở rộng

미스티 O.S.T - JTBC 드라마

BGCD0054 / 8809516264522

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

632 024 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 632 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 632 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 948 ₫.

음반소개

JTBC 드라마 ‘미스티’의 OST 음반이 3월 20일(화)부터 예약판매를 시작한다. ‘미스티’는 방영되는 내내 드라마화제성 1위, 8%가 넘는 시청률을 기록, 독보적인 인기를 보여주며 대중들의 관심과 사랑을 한 몸에 받았다.
OST 또한 최고의 보컬리스트 이승철이 OST에 두 곡이나 참여하는 이례적인 행보를 보여 화제를 불러모았으며, 소울 R&B 보컬리스트 클랑, 뮤지컬 배우 민영기, 신예 발라더 임한별 등 각 장르에서 최고의 실력파 가수들이 참여하였다. 더불어 극 전개에 꼭 필요한 5개의 앨범을 고퀄리티로 제작, 드라마와 찰떡궁합을 보여주는 동시에 음원으로서도 많은 사랑은 받았다.
이번 ‘미스티’ OST 음반에는 드라마 ‘미스티’의 스토리 전체를 관통하는 ‘미스티’ 테마곡 이승철의 ‘사랑은 아프다’, 혜란의 슬픈 사연들을 클랑(박다은)이 미스티만의 색깔로 녹여낸 ‘Knockin’ On Heaven’s Door’ 과 ‘Don’t Cry’, 태욱의 사랑법을 이승철의 독보적인 감성과 보이스로 노래한 ‘Someday’, 미스티의 짙은 무게감을 이태리 가곡풍의 곡으로 승화시킨 민영기의 ‘영원’, 혜란과 태욱의 사랑을 그린 임한별의 ‘그 길에’까지 총 6곡의 가창곡이 수록되어 있다.
또한 디지털 앨범으로 공개되지 않았던 연주곡들이 앨범에 수록된다. 이번에 공개되는 15 곡의 영상음악들은 최고의 음악감독 ‘개미’가 진두지휘 아래 국내 최고의 영상 음악 작곡팀이 참여한 곡들로, 미스티의 분위기를 한층 고조시켜 음원 발매 문의가 빗발친 바 있다.
이번 ‘미스티’ OST 앨범은 미스티의 주요 장면, 스틸컷, OST 가사를 담은 북릿과 미스티 로고가 새겨진 스마트링 (골드, 실버, 화이트, 핑크 4종 중 랜덤1종), 주요 인물의 캐릭터 엽서 6종이 함께 담겨 소장가치를 더했다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.사랑은 아프다 [이승철]00:04:10
02.Knockin` On Heaven`s Door [KLANG]00:03:14
03.Don't Cry [KLANG]00:03:34
04.Someday [이승철]00:04:03
05.영원 [민영기]00:03:40
06.그 길에 [임한별]00:04:17
07.MISTY00:03:08
08.THERE WERE NONE00:03:03
09.BLIND LOVE00:02:47
10.RUN00:02:02
11.DANGEROUS AFFAIR00:02:09
12.DESIRE00:02:48
13.GLASS CEILING00:01:50
14.RETURN00:02:59
15.PROVOKE00:03:22
16.STRESS00:02:03
17.BEHIND00:03:52
18.DON’T BE CRYING00:03:30
19.MEMORIZE00:03:48
20.NARAKA00:02:45
21.COUNTERATTACK00:02:32

참여 아티스트 정보

  • - KLANG (싱어)
  • - 강동윤 (개미) [KANG DONGYUN] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
  • - 민영기 [MIN YEONGGI] (싱어)
  • - 이승철 [LEE SEUNGCHUL] (싱어)
  • - 임한별 [IM HANBYEOL] (싱어)