mellohollig-OST-OCN-deulama-BGCD0034-8809516263051 Mở rộng

멜로홀릭 O.S.T - OCN 드라마

BGCD0034 / 8809516263051

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

632 024 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 632 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 632 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 948 ₫.

음반소개

다음 주 마지막 방송을 앞두고 있는 OCN과 옥수수(oksusu)의 크로스플랫폼 드라마 ‘멜로홀릭’의 종영의 아쉬움을 달래줄 OST 음반이 오늘 27일부터 예약판매를 시작한다. ‘멜로홀릭’은 드라마 ‘또 오해영’과 그 OST를 성공시킨 송현욱 연출, 엄기엽 음악감독이 다시 한 번 협업하여 탄생 한 작품으로, 재미있는 드라마 스토리와 감각적인 음악연출로 시청자들의 눈과 귀를 사로잡았다.
이번 ‘멜로홀릭 OST’ 음반에는 계절마다 반복되는 추억을 그리워하는 가사가 돋보이는 마틴스미스의 ‘그때의 온도’, 호소력 짙은 목소리와 구슬픈 피아노 선율이 함께 한 박지민의 ‘괜찮나요’, 사랑에 빠진 남녀의 달콤한 이야기를 담아낸 블락비 태일과 김소희의 ‘Falling you’가 수록되었다. 특히 ‘Falling You’는 태일과 김소희 각각의 솔로 버전이 음반에만 한정수록 될 예정이어서 팬들의 기대감을 높이고 있다. 이어 우주소녀 유연정이 사랑에 빠진 마음을 이야기 하는 심쿵 고백송 ‘멜로홀릭’, 김이지가 들려주는 애절한 이별 발라드인 ‘맴돌아’ 까지 총 7곡의 가창곡이 수록되어 있다.
더불어 ‘또 오해영’, ‘연애 말고 결혼’, ‘성균관 스캔들’, ‘슈퍼대디 열’ 등의 음악을 맡아 드라마 흥행에 일조한 엄기엽 음악감독과 그 사단이 작업한 6곡의 연주곡들도 함께 수록되어, 드라마 속 감정선을 극대화 시킨 음악들까지 함께 감상할 수 있다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.그때의 온도 [마틴스미스]
02.괜찮나요 [박지민]
03.Falling You [태일(블락비) & 김소희]
04.멜로홀릭[유연정]
05.맴돌아 [김이지]
06.Falling You (Male Ver.)(CD ONLY) [태일(블락비)]
07.Falling You (Female Ver.)(CD ONLY) [김소희]
08.Contact
09.Cocky girl
10.Another Myself
11.Holic
12.Villain
13.Meloholic Theme

참여 아티스트 정보

  • - 김소희 [KIM SOHEE] (싱어)
  • - 김이지 [KIM EZ] (싱어)
  • - 마틴스미스 [MARTIN SMITH]
  • - 박지민 [PARK JIMIN] (싱어)
  • - 엄기엽 [UM GIYEOP] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
  • - 유연정 [YOO YEONJUNG] (싱어)
  • - 태일 (BLOCK B) [TAEIL] (싱어)