maenhol-OST-KBS-2TV-sumogdeulama-2CD-WMED0740-8809516261996 Mở rộng

맨홀 O.S.T - KBS 2TV 수목드라마 (2CD)

WMED0740 / 8809516261996

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

[KBS2 수목드라마 “맨홀-이상한 나라의 필” OST]

KBS-2 수목드라마 “맨홀-이상한 나라의 필” 음악을 맡은 최인희 음악감독은 드라마 공부의 신, 프레지던트, 백년의유산, 태양은 가득히, 무림학교, 불야성 등과 같이 다양한 작품 음악을 맡았던 음악감독이다.
PART.1~9까지 폭넓은 장르와 가창력 있는 가수들이 대거 참여해 다양한 감성과 음악적 풍성함을 더했다.
그 중 2000년대 많은 히트곡을 남기고 고인이 된 거북이 “비행기”를 루이(긱스)와 그의 연인 하야나가 불러 새로운 분위기로 가창해 주목을 받았다.
그리고 산들(B1A4)이 혼자 짝사랑하는 마음을 이제 받아 달라며 투정부리는 곡을 발랄하게 소화해 다양한 장르와 분위기로 풍성함을 더했고 최근 음원 강자로 떠오르고 있는 merry me마크툽이 참여해 진한 감성을 더 했다.

Executive Produced by (주)레온코리아 이우현
Producer 정회철
Music Composed by 최인희
Music Producer by 최인희, 김태성
Music Arranged by 최인희, 김태성, 김지웅
Lyrics by 루이, 임성훈, SEVILL, 김지수, 김태성, Mafly, Jay Kim, Maxx Song, 박정욱, 북극곰, 김준일
Drama Music Director 최인희
Arrangement 정회철, 김지웅
Orchestra : Command Freaks
All guitar & Programming
Guitar : 문승찬, Maxx Song
Bass : Command Freaks
Chorus : 강태우
Piano : 안성찬
Piano & Programming : 안성찬, Maxx Song
String : Command Freaks
Recorded by ICONIC SOUNDS (아이코닉 사운즈)
Mixed by ICONIC SOUNDS (아이코닉 사운즈)
Mastering by 권남우 @ 821 Sounds Mastering
Record Engineer 김정 @ ICONIC STUDIO
MV & Artwork The Writers(라이터스)
Marketing by JG STAR
Album design by 이우성, 이산미루
Manufacturing master 정회철

포스터 품절

상품이미지

maenhol-OST-KBS-2TV-sumogdeulama-2CD-WMED0740-8809516261996

수록곡

DISK(CD) 1.
01.비행기 (Feat. 하야나) [루이(긱스)]
02.너의 앞으로 [수윤(로열파이럿츠)]
03.말해줘 [산들(B1A4)]
04.쉿! 비밀인데 [노르웨이 숲]
05.RUN A WAY [유키스]
06.너에게 [김이지 (꽃잠프로젝트)]
07.STAY WITH ME [김지수]
08.사랑이 찾아와 [마크툽]
09.WITH YOU [케빈 오]
DISK(CD) 2.
10.맨홀속으로
11.순수청년 봉필
12.Don't go baby [Feat. 회장님] - 임직원일동
13.달려라, 봉필! [Feat. 회장님] - 임직원일동
14.봉쓰 패밀리
15.Feel So Sexy
16.이상한 나라의 필 (사탕요정의 춤)
17.나지막히 너를 부를 때
18.ETERNITY

참여 아티스트 정보

 • - 김이지 [KIM EZ] (싱어)
 • - 김지수 [KIM JISOO] (싱어)
 • - 노르웨이 숲 [NORWEGIAN WOOD]
 • - 루이 [LOUIE] (싱어)
 • - 마크툽 [MAKTUB] (싱어)
 • - 산들 [SANDEUL] (싱어)
 • - 수윤 [SOOYOON] (싱어)
 • - 유키스 [U-KISS]
 • - 최인희 [CHOI INHEE] (작곡)
 • - 케빈 오 [KEVIN OH] (싱어)
 • - 하야나 [HAYANA] (피쳐링 (FEATURING))