daegun-salang-eulgeulida-OST-TVjoseon-deulama-VDCD6731-8809355975337 Mở rộng

대군-사랑을그리다 O.S.T - TV조선 드라마

VDCD6731 / 8809355975337

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

최고 시청률을 기록한
윤시윤-진세연-주상욱 주연의 드라마
대군-사랑을 그리다 OST


윤일상, 김이나 콤비와 김연지,
괴물보컬 손승연의 참여!

이지용음악감독팀의
웅장하고 아름다운 드라마 스코어 16곡 포함!

최고 시청률을 기록하며 막을 내린 드라마 ‘대군’ OST정규 앨범이 발매된다.
이번 앨범에는 가창력 퀸 김연지가 부르고 윤일상, 김이나가 만든 곡 ‘이렇게 길 따라’, 괴물 보컬 손승연의 ‘사랑 참 못됐다’, 임지은의 ‘Viverei’ 등 대군 OST를 빛낸 3곡의 가창곡이 실린다. 또한 이지용 음악감독팀의 주요 테마 16곡이 특별 발매되어 드라마 대군의 종영을 아쉬워 하는 팬들의 아쉬움을 달래 줄 것으로 기대된다.


[제품사양]
크기 : 가로140mm*세로125mm*두께 7mm
(디지팩)

수록곡

DISK(CD) 1.
01.적설(赤雪)00:05:59
02.Viverei [임지은]00:02:58
03.적토마 (赤土馬)00:02:28
04.무월야 (無月夜)00:01:29
05.천방지축 (天方地軸)00:01:43
06.달아 달아 (So sweet)00:02:07
07.이렇게 길 따라 [김연지]00:04:19
08.휘 (徽)00:03:45
09.흐르는 달처럼00:03:11
10.고각 (鼓角)00:02:09
11.흑풍 (黑風)00:02:04
12.사랑 참 못됐다 [손승연]00:04:29
13.비루 (悲淚)00:02:32
14.O Fortuna00:03:48
15.닿을 수 없는00:03:13
16.꽃잎은 지고00:03:09
17.Vendetta00:02:00
18.루시개 (鏤矢慨)00:01:27
19.사랑을 그리다00:03:21

참여 아티스트 정보

  • - 김연지 [KIM YEONJI] (싱어)
  • - 손승연 [SON SEUNGYEON] (싱어)
  • - 임지은 [IM JIEUN] (싱어)