ibeonsaeng-eun-cheoeum-ila-OST-TVN-wolhwadeulama-CMAC11181-8809534468834 Mở rộng

이번생은 처음이라 O.S.T - TVN 월화드라마

CMAC11181 / 8809534468834

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

<이번 생은 처음이라 OST> 음반 발매!

배우 정소민 가창곡 특별 삽입!
가창곡 9곡, 연주곡 19곡으로 총 28곡의 음원을 한 장에!
배우 6인 친필싸인, 미공개 스틸컷 다수 포함
차주 화요일 종영 예정인 화제의 tvN 월화드라마 ‘이번 생은 처음이라’는 22일 오후 해당 드라마 OST 음반의 예약판매를 시작한다.

이번 OST 앨범에는 드라마의 주요 장면마다 삽입되며 시청자들의 관심을 불러모은 벤의 ‘갈 수가 없어’를 비롯, 눈물의 결혼식 장면을 빛내준 ‘문문’의 ‘결혼’에 특별히 깜짝 공개 예정인 배우 정소민의 가창곡 ‘그대가 있어서'를 포함, 총 9곡의 가창곡이 삽입된다.

더불어 드라마 곳곳에 삽입되어 감동과 여운을 증폭시킨 연주곡 19곡이나 포함, 총 28곡의 다수 음원을 한 장의 앨범으로 만나볼 수 있어 종방 후 드라마의 여운이 가시지 않은 팬들을 위한 선물이 될 것으로 기대를 모은다.

특히 OST 음반에는 주연 배우 6인의 친필싸인, 미공개 스틸컷 다수 포함 및 음반 디자인에 드라마 특유의 파스텔톤 감성을 한껏 담아내며, 소장가치를 더욱 높이는 등 드라마 팬들에게 특별한 의미를 더할 예정이다.

상품이미지

ibeonsaeng-eun-cheoeum-ila-OST-TVN-wolhwadeulama-CMAC11181-8809534468834

수록곡

DISK(CD) 1.
01.별 그림 [유지]
02.Everyday [해빈(구구단)]
03.사랑하고 싶게 돼 [멜로망스]
04.결혼 [문문]
05.This Life [문성남 (에브리싱글데이) ]
06.Shelter (Feat. 이요한(OFA)) [희진(GOOD DAY) ]
07.Tomorrow [류지현]
08.갈 수가 없어 [벤]
09.그대가 있어서 [정소민]
10.Two Room
11.Star Billy
12.Live Actually
13.Welcome
14.Star Picture Strings
15.Jungle Gym
16.Halfway
17.Loner
18.Star Game
19.Red Cloud
20.By Chance
21.Some Where
22.Odd Neighbor
23.Fall
24.Wake
25.Star Swing
26.Fresh Horror
27.Empty Brain
28.Once Again

참여 아티스트 정보

  • - 류지현 [RYU JIHYEON] (싱어)
  • - 멜로망스 [MELOMANCE]
  • - 문문 [MOONMOON] (싱어)
  • - 문성남 [MUN SEONGNAM] (싱어)
  • - 벤 (BEN) [BEN] (싱어)
  • - 유지 [YUJI] (싱어)
  • - 정소민 [JEONG SOMIN] (싱어)
  • - 해빈 [HAEBIN] (싱어)
  • - 희진 [HEEJIN] (싱어)