gimbiseoga-wae-geuleolkka-OST-TVN-deulama-2CD-L100005504-8804775094934 Mở rộng

김비서가 왜 그럴까 O.S.T - TVN 드라마 (2CD)

L100005504 / 8804775094934

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

408 809 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 408 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 408 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 612 ₫.

음반소개

김비서가 왜 그럴까 OST

재력, 얼굴, 수완까지 모든 것을 다 갖췄지만 자기애로 똘똘 뭉친 나르시시스트 부회장과 그를 완벽하게 보좌해온 김비서의 로맨스를 그린 2018년도 최고의 흥행 드라마 tvN “김비서가 왜 그럴까”의 OST가 발매된다. 동명 원작의 웹툰을 드라마화한 “김비서가 왜 그럴까”는 원작을 살리는 웰메이드 드라마로 평가받으며 매회 자체 최고 시청률을 갱신하는 기염을 토했다.

2CD로 구성된 이번 패키지는 그 동안 순차적으로 발매되며 드라마만큼 높은 완성도로 인기를 얻었던 Song Track 8곡과 문성남 음악감독의 지휘 아래 만들어진, 배우들의 감정을 극대화 시켰던 Score music 들로 풍성하게 채워졌다

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Love Virus
02.It's you
03.Wanna Be
04.조금만 더
05.그대만 보여서
06.왜 이럴까
07.토로
08.처음 하는 말
09.Love Virus (Inst.)
10.It's you (Inst.)
11.Wanna Be (Inst.)
12.조금만 더 (Inst.)
13.그대만 보여서 (Inst.)
14.왜 이럴까 (Inst.)
15.토로 (Inst.)
16.처음 하는 말 (Inst.)
DISK(CD) 2.
01.Secretary Kim
02.Why Brass Band M1
03.Kim Possible
04.Man In Black
05.Think Strings no.24
06.Alsong Big Band
07.Funny Sunny
08.Why Slow Piano Mood
09.Baby Elephant
10.New Recruit
11.Squeeze
12.Lovely Girl
13.Lonely Boss
14.Big Bean
15.Why Comic Lim
16.Giant Foot
17.Loving You Strings no.23
18.Groove Company
19.Mad Walk
20.Nothing to Lose
21.Edge
22.Art of Love
23.Pacific
24.Tambora
25.Old Story Strings no.13
26.Tempest

참여 아티스트 정보

 • - 기현 [KIHYUN] (싱어)
 • - 김나영 [KIM NAYOUNG] (싱어)
 • - 로시 [ROTHY] (싱어)
 • - 문성남 [MUN SEONGNAM] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
 • - 설아 [SEOLA] (싱어)
 • - 송유빈 [SONG YUVIN] (싱어)
 • - 여자친구 [GFRIEND]
 • - 윤딴딴 [YUN DDAN DDAN] (싱어)
 • - 이다연 [LEE DAYEON] (싱어)
 • - 정세운 [JEONG SEWOON] (싱어)
 • - 진호 [JINHO] (싱어)