seulgiloun-gamppangsaenghwal-OST-TVN-sumogdeulama-SPECIAL-EDITION-CMAC11201-8809534469671 Mở rộng

슬기로운 감빵생활 O.S.T - TVN 수목드라마 (SPECIAL EDITION)

CMAC11201 / 8809534469671

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

501 606 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 501 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 501 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 752 ₫.

음반소개

<슬기로운 감빵생활 OST>
Special Edition 음반 발매!


헤이즈, Zion.T, 우원재, 에릭남 등 슬기로운 OST 전곡 수록

차주 목요일 종영 예정인 화제의 tvN 수목드라마 ‘슬기로운 감빵생활’은 12일 오후 해당 드라마 OST 음반의 예약판매를 시작한다.

이번 OST 앨범에는 드라마의 주요 장면마다 삽입되며 시청자들의 관심을 불러모은 헤이즈의 ‘좋았을걸’을 비롯, 5회 제혁의 위암고백 분노씬에 삽입되었던 ‘우원재’의 ‘향수’, 드라마의 마지막 힘을 실어준 Zion.T의 ‘하루 일과'를 포함, 총 10곡의 가창곡을 포함, 연주곡 16곡을 더해 총 26곡이 한 장에 삽입된다.

특히, 이번 OST 음반에는 Special Edition인 만큼, 총 6종의 특전이 삽입된다. 감빵 교통카드, 고박사 훈련일지, 목공장 선거전단, 유행어 스티커, 머그샷 투명 포토카드, 골든벨 화이트보드 까지. 드라마 곳곳에서 중요한 역할을 해준 소품들을 모두 수록, 감빵생활만의 감성을 한껏 담아내어 드라마 팬들을 위한 큰 선물이 될 예정이다.

덧붙여, 총 연출인 신원호 PD를 포함, 주요 배우들의 친필 사인과 감빵생활을 마친 소감이 적혀있어 드라마 팬들의 호기심을 자아낼 것으로 보인다.

[앨범 구성품]


1CD + 60P 북릿(주요배우 코멘트 및 친필사인 프린팅 포함)
+스페셜 굿즈 6종 세트(감빵 교통카드 + 고박사 훈련일지
+ 목공장 선거전단 + 머그샷 투명 포토카드 + 유행어 스티커 + 골든벨 화이트보드)

상품이미지

seulgiloun-gamppangsaenghwal-OST-TVN-sumogdeulama-SPECIAL-EDITION-CMAC11201-8809534469671 seulgiloun-gamppangsaenghwal-OST-TVN-sumogdeulama-SPECIAL-EDITION-CMAC11201-8809534469671

수록곡

DISK(CD) 1.
01.OK (Prod. by GRAY) [BewhY(비와이)]
02.문 (Prod. by ZICO) [강승윤, MINO]
03.꿈만 같아 [박보람]
04.Bravo, My Life! [에릭남]
05.좋았을걸 [헤이즈]
06.향수 (Prod. by WOOGIE) [우원재]
07.괜찮아 [바로,신우 (B1A4)]
08.다 이런거지 뭐 (Feat. 김민재(Real.be)) [다비(DAVII)]
09.하루 일과 [Zion.T]
10.희한하네 [리듬파워]
11.Wise Man ~ Main Title
12.Loneliness
13.Operation Of Chance
14.Absolutum (Piano Ver.)
15.Prove It
16.How To Escape (Only String Ver.)
17.Rock Me Baby
18.Always
19.The Depths Of The Darkness
20.Shadow
21.Slow Tension
22.Rose Garden
23.Virgin Ghost Original
24.Passing a Nervous Night 3
25.Passing a Nervous Night 2
26.Passing a Nervous Night 1

참여 아티스트 정보

 • - 강승윤 [GANG SEUNGYUN] (싱어)
 • - 그레이 [GRAY] (프로듀스 (PRODUCE))
 • - 김민재 [REAL.BE] (피쳐링 (FEATURING))
 • - 다비 [DAVII] (싱어)
 • - 리듬파워 [RHYTHMPOWER]
 • - 바로 [BARO] (싱어)
 • - 박보람 [PARK BORAM] (싱어)
 • - 비와이 [BEWHY] (싱어)
 • - 송민호 [SONG MINO] (싱어)
 • - 신우 [SIN U] (싱어)
 • - 에릭남 [ERIC NAM] (싱어)
 • - 우기 [WOOGIE] (프로듀스 (PRODUCE))
 • - 우원재 [WOO WONJAE] (싱어)
 • - 자이언티 [ZION.T] (싱어)
 • - 지코 [ZICO] (프로듀스 (PRODUCE))
 • - 헤이즈 [HEIZE] (싱어)