sado-bedeulo-myujikeol-OST-JEC0237-8809051664955 Mở rộng

사도 베드로 - 뮤지컬 O.S.T

JEC0237 / 8809051664955

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

'가톨릭신문 창간90주년 창작극 ‘사도 베드로’

“너는 베드로다. 내가 이 반석 위에 내 교회를 세울 터인즉, 저승의 세력도 그것을 이기지 못할 것이다.” (마태 16,18)


암울한 일제강점기 민족 앞에 모습을 드러내 이 땅의 복음화에 앞장서 온 가톨릭신문이 오는 4월 1일로 창간 90주년을 맞이합니다. 가톨릭신문사는 창간 90주년을 기념하고 교회의 복음화 사명에 힘을 보태기 위해 창작극 ‘사도 베드로’ 를 기획, 한국교회와 신자 여러분 앞에 선보입니다.
교회 안팎으로 힘든 이 시기 교회의 반석으로 주님께서 마련하신 길을 꿋꿋이 걸어간 ‘사도 베드로’ 를 재조명하고자 합니다. 이 공연을 통해 가톨릭신문은 ‘한국교회와 함께한 90년, 세계교회로 향한 100년’을 바라보는 가톨릭 언론으로서 지녀야 할 면모를 새롭게 하고자 합니다.
교회의 첫 교황이자 주님께 첫 부름을 받은 사도 베드로의 삶은 바로 우리 같은 평범한 속에서 시작되었다고 할 수 있습니다. 사도 베드로가 범한 잘못과 갈등은 바로 오늘을 사는 우리 모습이기도 합니다. 사도 베드로의 이야기를 통해 많은 이들이 주님을 더욱 가깝게 만나고, 주님의 자비와 은총을 체험하는 시간을 갖게 되길 기대합니다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.갈릴래아 호수
02.예수님이 말씀하신다.
03.호산나
04.깨뜨린 옥합
05.베드로와 유다의 절규
06.너는 나를 사랑하느냐
07.우리는 모두 증인들입니다.
08.예수 알렐루야
09.제발
10.착한 목자
11.사도 베드로