beulleideu-soul-OST-widaehan-yeojeong-3CD-S90888C-8803581198881 Mở rộng

블레이드 & 소울 O.S.T [위대한 여정] (3CD)

S90888C / 8803581198881

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

782 505 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 782 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 782 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 1 173 ₫.

음반소개

블레이드앤소울, 네 번째 공식 OST ‘위대한 여정’ 발매

엔씨소프트(대표 김택진)의 블레이드앤소울(이하 블소)이 네 번째 공식 오리지널 사운드 트랙(OST) ‘위대한 여정(The Great Journey)’을 발매했다.

새로운 인연을 통해 깨닫는 삶의 위대한 여정

이번 앨범은 백청산맥에 이어 새로이 펼쳐지는 마족들의 이야기와 새로운 도전을 위해 선보였던 지옥도, 흑룡교, 비무제, 밤의 바람평야, 파천성도 그리고 신규대륙인 ‘건원성도’까지. 백청산맥 이후 블레이드 & 소울이 걸어온 히스토리를 총 망라한 다채로운 음악을 담고 있다.

47곡 152분으로 구성된 본 음반은 3장의 CD에 수록되어 3월22일 패키지로 출시되며, 디지털 음반으로도 동시 발매된다.

엔씨소프트 사운드실 음악팀은 더 다양한 음악의 스펙트럼을 담기 위해 프라하와 LA에서 88인조 오케스트라와 보컬 녹음을 마쳤으며, 영화음악 최고의 마스터링 엔지니어 패트리샤 설리반(Patricia Sullivan)이 참여해 마지막 완성도를 높였다.

블소 OST는 2012년 8월 ‘The Story’와 2012년 11월 ‘The World’ 그리고 2013년 10월 ‘백청산맥(Silverfrost Mountains)’을 발표했으며, 네 번째 공식 오리지널 사운드 트랙(OST) ‘위대한 여정(The Great Journey)’은 오랫동안 블레이드 & 소울을 사랑해온 팬들에게 소중한 감사의 선물이 될 것이다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.채운항 [김창범]
02.평수외원 [박정환]
03.청운검 건향 [김지훈]
04.버려진 숲 [Jamie Christopherson]
05.잃어버린 기억 [김창범]
06.산호의 망령 [김치환]
07.출항 [김치환]
08.천명궁을 향하여 [김창범]
09.주리아 [임효범]
10.마교주 [박정환]
11.나류성지 [박지환]
12.거대한 힘 ~압권~ [박지환]
13.마음의 갈등 ~번뇌~ [박지환]
14.네 개의 얼굴 ~아만~ [박지환]
15.천상분지 [박정환]
DISK(CD) 2.
01.밤의 바람평야 ~월야초~ [김지훈]
02.밤의 바람평야 ~월야화~ [김창범]
03.밤의 바람평야 ~기화요초~ [임효범]
04.붉은 달빛 [Jamie Christopherson]
05.거북 요수 ~구무악~ [박정환]
06.지옥도 [Tom Salta]
07.흑룡의 부활 [김치환]
08.흑룡교 본관 [박지환]
09.파괴된 강류시 [Jamie Christopherson]
10.용오름 계곡 [Cris Velasco]
11.전란 [Michal Cielecki]
12.침식된 흑창족 [김치환]
13.열정의 윤무 [박정환]
14.절세무공의 관문들[Colin O'Malley]
15.무한의 탑 [김지훈]
16.오랜 그리움 [김창범]
DISK(CD) 3.
01.Warriors By Design [임효범]
02.The Laws Of The Universe [박정환]
03.The Meaning Of Pain [김창범]
04.Rest In Fear [임효범]
05.Heed The Call [김치환]
06.검은 음모 [Michal Cielecki]
07.슬피 우는 꽃 [김창범]
08.타락한 하늘 ~파천성도 Part.1~ [임효범]
09.타락한 하늘 ~파천성도 Part.2~ [김치환]
10.지옥의 용광로 [Michal Cielecki]
11.영혼을 불태우는 불길 ~무간~ [김치환]
12.악몽의 전당 [김지훈]
13.영혼의 전투 ~사안장군~ [박정환]
14.두 개의 영혼 ~모순장군~ [Jamie Christopherson]
15.촉마왕 [Jamie Christopherson]
16.당신의 품 [Lin-G]

참여 아티스트 정보

 • - COLIN O'MALLEY (작곡)
 • - CRIS VELASCO (작곡)
 • - JAMIE CHRISTOPHERSON (작곡)
 • - LIN-G (작곡)
 • - MICHAL CIELECKI (작곡)
 • - TOM SALTA (작곡)
 • - 김지훈 [KIM JIHOON] (작곡)
 • - 김창범 [KIM CHANGBEOM] (작곡)
 • - 김치환 [KIM CHIHWAN] (작곡)
 • - 박정환 [PARK JEONGHWAN] (작곡)
 • - 박지환 [PARK JIHWAN] (작곡)
 • - 임효범 [YIM HYOBEOM] (작곡)