geunyang-salanghaneun-sai-OST-JTBC-deulama-DK0936-8808678309379 Mở rộng

그냥 사랑하는 사이 O.S.T - JTBC 드라마

DK0936 / 8808678309379

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

<그냥 사랑하는 사이 OST> 음반 발매!
주인공 이준호 가창곡 ‘어떤 말이 필요하니’포함, 미발매 연주곡 수록!
주연배우 친필싸인과 드라마 현장 스틸컷 등 다수의 미공개 이미지 포함!


한 폭의 그림 같은 연출, 세심하고 따듯한 스토리, 배우들의 호연이 완벽한 조화를 이루며 ‘명품 멜로’, ‘진짜 웰메이드 드라마’라는 호평을 받은 JTBC 월화드라마 ‘그냥 사랑하는 사이’의 OST 음반이 발매된다.

<그냥 사랑하는 사이 OST>음반에는 주인공 이준호가 부른 ‘어떤 말이 필요하니’를 포함, 총 15곡이 수록됐다. 때로는 애절하게 때로는 설레게 매회 드라마 장면과 아름다운 조화를 이루며 드라마 못지않게 팬들의 사랑을 받은 짙은의 ‘눈을 뜬다’부터 사비나앤 드론즈의 ‘오로라’, 라디의 ‘그냥 보고싶은 사이’, 이시은의 ‘넌 그렇게 그날 내게로’, 창민의 ‘있어줘’, 준호의 ‘어떤 말이 필요하니’, 류지현&김경희의 ‘Where We’까지 기존 음원으로 발매 되었던 일곱개의 OST 테마곡이 실려있다.

그 외에 ‘그냥 사랑하는 사이 Title’, ‘그날의 하늘’, ‘나의 할머니’등 오프닝부터 엔딩까지 드라마 곳곳에 삽입되며 시청자들의 마음에 진한 감동을 주었던 총 7곡의 연주 곡도 포함 돼 다시 한번 드라마의 깊은 여운을 전한다.

또한 OST 음반에는 4명의 남녀주인공들의 친필싸인, 미공개 이미지, 촬영 스틸컷 등이 포함 돼 ‘그냥 사랑하는 사이’를 사랑하는 팬들에게 그 의미를 더할 것으로 기대한다.

상품이미지

geunyang-salanghaneun-sai-OST-JTBC-deulama-DK0936-8808678309379

수록곡

DISK(CD) 1.
01.그냥 사랑하는 사이 [일레인]00:00:52
02.눈을 뜬다 [짙은]00:04:33
03.오로라 (feat. 김경희) [사비나앤드론즈]00:05:12
04.그냥 보고싶은 사이 [라디]00:03:56
05.넌 그렇게 그날 내게로 [이시은]00:05:05
06.있어줘 [창민]00:04:04
07.어떤 말이 필요하니 [준호]00:04:11
08.Where We [류지현, 김경희]00:03:20
09.그날의 하늘00:03:21
10.나의 할머니00:01:35
11.버스 정류장00:02:01
12.가족의 의미00:03:18
13.엄마의 발자국00:02:20
14.미안해 고마워00:01:45
15.내 마음이 소리를 들어봐00:02:03

참여 아티스트 정보

  • - 김경희 [KIM KYUNGHEE] (피쳐링 (FEATURING),싱어)
  • - 라디 (RA.D) [RA.D] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 류지현 [RYU JIHYEON] (싱어)
  • - 사비나 앤 드론즈 [SAVINA & DRONES] (싱어)
  • - 이시은 [LEE SIEUN] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 이창민 [LEE CHANGMIN] (싱어)
  • - 일레인 [ELAINE] (싱어)
  • - 준호 [JUNHO] (싱어)
  • - 짙은 [ZITTEN]