LET039S-PLAY-aenseoni-beulaun-cheheom-myujikeol-sinbihan-nol-iteo-ORIGINAL-SOUND-TRACK-ALBUM-DK0934-8808678309355 Mở rộng

LET'S PLAY 앤서니 브라운 체험 뮤지컬 - 신비한 놀이터 ORIGINAL SOUND TRACK ALBUM

DK0934 / 8808678309355

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

223 215 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 223 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 223 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 335 ₫.

음반소개

은 전 세계에서 사랑받는 동화작가 ‘앤서니 브라운’의 공식 라이선스 첫 공연으로, 어린이들이 동화 속 이야기와 그림을 직접 체험하는 관객 참여형 공연입니다. 사라진 아빠를 찾아 거울 속으로 모험을 떠나는 토비와 윌리의 이야기로, 공식 첫 공연 이후 어린이 공연에서 예매율 1위를 기록하는 인기있는 작품입니다.

“나만큼이나, 아이들이 화면에 나오는 효과들을 신기해 하는 것 같았다. 방금 그린 별이 화면에서 움직이는 것은 마치 마법 같았다.” ?앤서니 브라운 인터뷰 中

수록곡

DISK(CD) 1.
01.우리 아빠는 엄지 척
02.이리 와 봐
03.걱정 인형
04.걱정 구름
05.이게 뭐게
06.벌렁코
07.숲 속으로
08.나는 꿈이 아주 많지
09.쬬꼬쬬꼬
10.쬬꼬쬬꼬 Special (CD only special track)