magdwaemeog-eun-yeong-aessi-OST-changjagmyujikeol-CMDC9853-8809309173802 Mở rộng

막돼먹은 영애씨 - O.S.T (창작뮤지컬)

CMDC9853 / 8809309173802

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

298 456 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 298 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 298 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 447 ₫.

음반소개

창작 뮤지컬 <막돼먹은 영애씨> O.S.T

CJ E&M을 대표하는 tvN 히트드라마 '막돼먹은 영애씨'가 드디어 뮤지컬로 첫 선을 보인다.

국내 최장 시즌제 드라마로 지난 9월 9일 시즌 9을 시작한 '막영애'는 대한민국 평균율을 밑도는 안티 S라인 8등신 소유자, 그야말로 '막돼먹은 영애씨'의 오피스 에피소드와 로맨스를 맛깔 나게 버무려 시청자의 폭풍 공감을 이끌어냈다. 그 동안 뮤지컬 탄생에 적잖은 관심이 집중되어 있던 만큼 CJ E&M 음악공연사업부문이 지난 2년간 사전제작에 심혈을 기울였다. 최근 대학로 초유의 매진사례를 기록한 화제작 <극적인 하룻밤>과 <그 자식 사랑했네>의 이재준 감독이 연출을 맡았고 뮤지컬 '잭 더 리퍼', '삼총사' 등 화제의 대작들을 통해 입지를 확실히 한 이성준 음악감독의 지휘 하에 뮤지컬 '스페셜 레터'의 작곡가 마창욱 편곡이 가세하여 세련된 넘버들이 완성되었다.

뮤지컬 <막돼먹은 영애씨>에서 큰 호응을 얻은 출연진들이 직접 부른 곡들이 한장의 음반으로 출시된다. 이 음반에는 팝, 락, 뽕짝까지 대한민국 직장인들의 공감을 이끌어내는 다양한 장르의 넘버 15곡이 수록되어 있다. 또한 야근송 (야근을 피하는 방법), 회의송 (회의적인 회의), 사내 연애송 (사내연애의 법칙) 등 직장인들의 현실과 가장 밀접한 오피스 뮤지컬의 방점을 찍는 곡들로 채워져 있다. 대학로 젊은 크리에이터 4인방이 쓴 리얼한 넘버들은 88만원 세대의 절대 공감을 이끌어내고 있는데 대학로의 핫 크리에이터로 떠오르고 있는 김경육 작곡가의 캐치한 멜로디가 관객의 귀를 즐겁게 하고 김효진, 안현정 작가, 이재준 연출이 함께 쓴 가사는 직장인들의 생생한 생활상과 그들의 환상을 여과 없이 그려내어 열렬한 호응을 받고 있다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.막돼먹은 영애씨 [김현숙, 최원준, 백주희, 김유영]
02.회의적인 회의 [서성종, 백주희, 김유영, 임기홍, 김현숙, 최원준]
03.야근을 피하는 방법 [백주희, 임기홍, 김유영, 서성종, 박지아]
04.사내연애의 법칙 [백주희, 박지아]
05.보기 좋은게 장땡 [임기홍, 서성종]
06.워킹우먼이 되려면 [김유영, 김현숙]
07.김숙자 다이어트 [서성종, 박지아, 김경육]
08.커피 [최원준]
09.기회를 잡아라 [임기홍]
10.이래서 일을 못해 [박성광, 백주희]
11.이력서 [김현숙]
12.어떻게 말을 해야 할까 [박지아, 최원준]
13.사랑 받는다는 것 [김유영]
14.아름다운 사람들 [박지아, 임기홍, 백주희, 서성종, 최원준, 김유영]
15.언젠가 봄날이 [김현숙, 임기홍, 백주희, 서성종, 최원준, 김유영]

참여 아티스트 정보

  • - 김경육 [KIM GYEONGYUK] (싱어)
  • - 김유영 [GIM YUYEONG] (싱어)
  • - 김현숙 [GIM HYEONSUK] (싱어)
  • - 박성광 [BAK SEONGGWANG] (싱어)
  • - 박지아 [BAK JIA] (싱어)
  • - 백주희 [BAEK JUHUI] (싱어)
  • - 서성종 [SEO SEONGJONG] (싱어)
  • - 이성준 [LEE SEONGJUN] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
  • - 임기홍 [LIM GIHONG] (싱어)
  • - 최원준 [CHOE WONJUN] (싱어)