dongju-OST-mogeu-WMED0369-8809447085128 Mở rộng

동주 O.S.T - 모그

WMED0369 / 8809447085128

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

시보다 더 찬란했던 시인 윤동주의 청춘을 음악으로 녹여낸
이준익 감독의 새 영화 “동주”의 O.S.T.


충무로의 대표적인 음악감독 모그가 직접 연주한 테너 기타와 베이스 선율이 주로 쓰인 오리지널 스코어가 이름도, 언어도, 꿈도, 모든 것이 허락되지 않았던 일제강점기와 시인 윤동주의 삶을 표현한 영화 전체에 애잔함을 더해 준다.
그리고, 싱어송라이터 김신일이 만들고 동주역을 맡은 배우 강하늘이 직접 부른 엔딩 삽입곡 “자화상”이 암울하기만 했던 시대의 희망을 잘 녹여주고 있다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.동주00:03:30
02.도망가는 몽규00:01:25
03.신춘문예 당선00:00:59
04.새명동00:00:29
05.흰 그림자00:01:05
06.군사훈련00:00:49
07.어떡할래00:00:41
08.처중00:00:47
09.여진00:00:48
10.독방00:01:01
11.창씨개명00:01:32
12.접견00:03:03
13.졸업식00:03:40
14.참회록00:02:46
15.낙방 소식00:01:08
16.홀로 가는 동주00:00:54
17.몽규의 서명00:00:27
18.릿교 대학생활00:00:47
19.사랑스런 추억00:02:31
20.삭발00:01:59
21.결의에 찬 몽규00:02:48
22.이런 세상에 태어나서00:01:58
23.죽음00:02:42
24.자화상 [강하늘]00:04:00

참여 아티스트 정보

  • - 강하늘 [KANG HANEUL] (싱어)
  • - 모그 [MOWG] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))