donkkoch-OST-MBC-jumalteugbyeolgihoeg-2CD-WMED0810-8809516264072 Mở rộng

돈꽃 O.S.T - MBC 주말특별기획 (2CD)

WMED0810 / 8809516264072

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

484 050 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 484 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 484 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 726 ₫.

음반소개

방영 전부터 큰 화제를 모으고 주인공들의 몰입도 높이는 연기로 회를 거듭할수록 대중의 뜨거운 반응을 불러일으키고 극 분위기를 한층 고조시키며 찬사와 사랑을 받고있는 MBC 특별기획 드라마 ‘돈꽃’ OST의 모든 음원이 온라인 음원 사이트를 통해 공개됐다.
한편의 영화를 보는 듯한 화려한 곡으로 긴장감과 폭발력, 은은함과 화려함이 두루 갖춰져 ‘이수’만의 절정의 보이스로 드라마의 분위기를 고조시킨 “My way”를 시작으로, 주인공 ‘나모현(박세영)’의 욕망과 사랑을 불꽃에 비유한 가사가 드라마의 분위기와 완벽한 하모니를 이뤄낸 ‘하니, 솔지(EXID)’의 “Flame”, 극 중 강필주(장혁)와 나모현(박세영)의 아픈 마음을 달래주는 메시지를 담은 듀엣 발라드 곡 ‘이석훈(Feat. 버블디아)’ 의 “Healing”, 자신도 모르게 강필주(장혁)에게 끌리는 마음을 나모현 (박세영)의 시점에서 아련하게 표현한 가사가 인상적인 ‘효린’의 “스쳐간 꿈처럼”, 남자주인공 장필주(장혁)의 고되게 걸어온 인생을 돌아보며 그 속에 늘 그리던 여주인공 나모현(박세영)에 대한 애절한 마음이 담긴 ‘민경훈’ 의 “Waiting here for you” 총 5곡의 OST를 담았다. 더불어 ‘미남이시네요’, ‘신사의 품격’, ‘파리의 연인’, ‘구가의서’ 등 국내 다수 드라마를 성공시킨‘박세준’음악감독의 웅장함과 긴장감 있는 28곡의 배경음악이 수록되어 앨범의 완성도를 높였다.

Credit
MUSICBUDDY ENTERTAINMENT
Executive Producer 김규남
Producing & Artist and Repertories 김하나
Bass 오의성, 김기욱
Drum 신석철, 이동헌
Piano&Keyboard 톰이랑제리, 김정윤, 김범주, 한유랑
Chorus 강태우, 소울맨, 빨간머리앤
Guitar 정재필, 노은종, 안지훈, 정원준, 이선행
Strings 융스트링
String arrange 김바로, 김영성, 한유랑
Recording Engineer 지용주, 최다인
Mixing Engineer 정기홍(assist by 지용주, 최다인) at Seoul Studio
Mastering Engineer 전훈
Mixing Studio at Seoul Studio
Mastering Studio at Sonic Korea
Music video 이미해, 전소희


수록곡

DISK(CD) 1.
01.My way [이수(엠씨더맥스)]00:04:36
02.Flame [하니, 솔지(EXID)]00:03:58
03.Healing(Feat. 버블디아) [이석훈]00:04:10
04.스쳐간 꿈처럼 [효린]00:04:09
05.Waiting here for you [민경훈]00:04:39
06.My way(Inst.)00:04:36
07.Flame(Inst.)00:03:58
08.Healing(Inst.)00:04:10
09.스쳐간 꿈처럼(Inst.)00:04:09
10.Waiting here for you(Inst.)00:04:39
DISK(CD) 2.
01.Main title - Various Artists00:02:44
02.A deep cash - Various Artists00:03:15
03.A nameless story - Various Artists00:02:24
04.AN inexcusable road - Various Artists00:03:30
05.Blind - Various Artists00:02:11
06.Blood of the witch - Various Artists00:02:11
07.Clickers - Various Artists00:02:15
08.Death star - Various Artists00:03:59
09.Go from bad to worse - Various Artists00:02:58
10.Home - Various Artists00:02:50
11.I am your father - Various Artists00:02:10
12.In the silence - Various Artists00:02:10
13.Mysteriously - Various Artists00:02:48
14.Night with rain - Various Artists00:02:44
15.Nostalgic memories - Various Artists00:02:16
16.Now it is pay back time - Various Artists00:02:41
17.Poisoned apple - Various Artists00:02:12
18.Regret - Various Artists00:02:05
19.The aroma of love - Various Artists00:02:47
20.The wars to come - Various Artists00:02:52
21.To remember - Various Artists00:04:10
22.True heart - Various Artists00:02:39
23.Turn away the memory - Various Artists00:03:03
24.Wait for revenge - Various Artists00:03:37
25.Walk on - Various Artists00:02:39
26.White night - Various Artists00:01:55
27.Your space - Various Artists00:02:05
28.Timeless - Various Artists00:02:13

참여 아티스트 정보

  • - 민경훈 [MIN KYOUNGHOON] (싱어)
  • - 박세준 [PARK SEJUN] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
  • - 버블디아 [BUBBLEDIA] (피쳐링 (FEATURING))
  • - 솔지 [SOL JI] (싱어)
  • - 이석훈 [LEE SEOKHOON] (싱어)
  • - 이수 [ISU] (싱어)
  • - 하니 [HANY] (싱어)
  • - 효린 [HYOLYN] (싱어)