gobaegbubu-OST-KBS-2TV-deulama-2CD-BGCD0033-8809516263044 Mở rộng

고백부부 O.S.T - KBS 2TV 드라마 (2CD)

BGCD0033 / 8809516263044

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

521 670 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 521 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 521 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 782 ₫.

음반소개

KBS 예능드라마 ‘고백부부’의 OST의 모든 음원을 담은 고백부부 OST 음반이 예약판매를 시작한다.
활기찬 젊음을 노래한 에브리 싱글 데이의 타이틀곡 “Go back”을 시작으로, 드라마의 에필로그 때마다 시청자들을 감동시킨 소향의 “바람의 노래”, 마진주 테마로 많은 이들을 울렸던 심규선의 “Dream”, 고막남친 최낙타가 부르는 달콤한 고백송 “고백”, 최반도의 마음을 울림 깊은 발라드로 표현해 낸 이석훈의 “우리라는 세상”, 꿀성대 홍대광이 경쾌한 멜로디로 사랑하는 마음을 표현한 “Amazing”까지 드라마의 주요 장면마다 극의 몰입도를 높여 감동을 더했던 6곡의 노래들이 고스란히 담긴다.
더불어 “파스타”, “너의 목소리가 들려”, “피노키오” 등 수많은 드라마의 OST를 흥행시킨 “고백부부”의 문성남 음악감독과 그 음악팀이 작업한 총 27곡의 연주곡이 함께 공개된다.
한정판으로 발매되는 이번 OST 음반은, 1990년대를 생각나게 하는 비디오테이프 모양의 CD케이스와 복고풍 커버를 비롯해, 총 2장의 CD로 구성되어 있으며, 다양한 드라마 장면들이 담겨있는 북릿, 주연배우들의 포토카드 8종과 스티커, 휴대용 노트, 고백부부 포스터 등 독특한 구성품들을 제공하여 소장가치를 높였다.

상품이미지

gobaegbubu-OST-KBS-2TV-deulama-2CD-BGCD0033-8809516263044

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Go Back [에브리 싱글 데이]
02.바람의 노래 [소향]
03.Dream [심규선(Lucia)]
04.고백 [최낙타]
05.우리라는 세상 [이석훈]
06.Amazing [홍대광]
DISK(CD) 2.
01.Go Back Strings
02.Baam
03.Catoon Comics
04.Dang It
05.Go Back Waltz
06.Devils Destiny
07.Dream Girl Strings
08.Dumb Chase
09.Fakery
10.First Romance
11.Go Back Gt. Fun
12.Good Day Pizzi
13.House Mouse
14.Master Slave
15.Go Back Happy
16.Meaning
17.Mess Up
18.Now We Are Strings
19.Over There
20.Peer
21.Perfect Life Comic
22.Reggae Party
23.Romantic Swing
24.Still Here
25.Ting
26.Tired
27.Viewing The Moon

참여 아티스트 정보

  • - 문성남 [MUN SEONGNAM] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
  • - 소향 [SOHYANG] (싱어)
  • - 심규선 (LUCIA) [SIM GYUSEON] (싱어)
  • - 에브리 싱글 데이 [EVERY SINGLE DAY]
  • - 이석훈 [LEE SEOKHOON] (싱어)
  • - 최낙타 [CHOI NAKTA] (싱어)
  • - 홍대광 [HONG DAEGWANG] (싱어)