jikil-aen-haideu-OST-BMGCD9J96-8806300910498 Mở rộng

지킬 앤 하이드 - O.S.T.

BMGCD9J96 / 8806300910498

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

260 835 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 260 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 260 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 390 ₫.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.PROLOGUE
02.LOST IN THE DARKNESS
03.FACADEL
04.I MUST GO ON
05.TAKE ME AS I AM
06.LETTIN GO
07.NO ONE KNOWS WHO I AM
08.BRING ON THE MAN
09.THERE IS A NO CHOICE
10.THIS IS THE MOMENT
11.THE TRANSFORMATION
12.ALIVE
13.HIS WORK AND NOTHING MORE
14.SYMPATHY AND TENDERNESS
15.SOMEONE LIKE YOU
16.AIVE
17.MURDER MURDER
18.ONCE UPON A DREAM
19.IN HIS EYES
20.IT'S A DANGEROUS GAME
21.THE WAY BACK
22.A NEW LIFE
23.LOST IN THE DARKNESS, CONFRONTATION
24.FACADE REPRISE
25.THE FINAL TRANSFORMATION

참여 아티스트 정보

  • - 김소현 [KIM SOHYUN] (싱어)
  • - 류정한 [RYU JEONGHAN] (싱어)
  • - 석 (싱어)
  • - 이석김 [LEE SEOKGIM] (싱어)
  • - 정민이 (싱어)
  • - 정원 [JEONG WON] (싱어)
  • - 조승우 [JO SEUNGWOO] (싱어)
  • - 최정원 [CHOI JEONGWON] (싱어)