andante-OST-KBS-1TV-il-yodeulama-WMED0786-8809516263594 Mở rộng

안단테 O.S.T - KBS 1TV 일요드라마

WMED0786 / 8809516263594

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

373 696 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 373 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 373 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 560 ₫.

음반소개

두려움을 극복하며 가치 있는 삶과 진정한 사랑의 의미를 깨닫는 기적 같은 성장통을 담아내 오랜만에 시청자들에게 훈훈하고 따뜻함을 전해온 가족 힐링 드라마’안단테’OST 정규앨범이 발매된다.
시경(카이)과 봄(진경)의 서로에 대한 감정을 잔잔하게 표현한 ‘허각’의 “그댈 만난 이후로”, 회상 장면과 함께 그리움을 담아낸 ’김이지’의 “Sunshine”, ’매일 매일 매일’이란 표현으로 극 중 주인공들의 아련함을 표현한 ‘정준영’의 “매일”, 가슴 따뜻한 내용의 가사를 달달 한 멜로디에 입힌 곡 ’스탠딩 에그’의 “넌 내 안에”, 경쾌한 멜로디로 설레는 마음으로 가득 찬 사랑을 노래한 ’서교동의 밤’의 “선물 같은 그대”, 주인공 시경과 봄의 깊어진 사랑과 함께 등장한 ‘임팩트’의 “언젠가 우연히” 총 6곡이 공개되었다. 또한 드라마의 몰입도를 배가시킨 5곡의 연주곡이 함께 공개되어 ‘당신이 잠든 사이에’,’피고인’,’엽기적인 그녀’등 국내 다수 드라마 OST를 성공시킨 박세준 음악감독의 완성도 높은 작품을 마음껏 즐길 수 있다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.그댈 만난 이후로 [허각]00:04:15
02.Sunshine [김이지]00:03:59
03.매일 [정준영]00:04:06
04.넌 내 안에 [스탠딩 에그]00:03:10
05.선물 같은 그대 [서교동의 밤]00:03:23
06.언젠가 우연히 [임팩트]00:04:17
07.TRUMPET00:01:52
08.너는 나의 봄이다00:02:06
09.보고픈 밤에00:02:05
10.Goodbye00:03:23
11.RED DICE00:01:46
12.그댈 만난 이후로 (Inst.)00:04:15
13.Sunshine (Inst.)00:03:59
14.매일 (Inst.)00:04:06
15.넌 내 안에 (Inst.)00:03:10
16.선물 같은 그대 (Inst.)00:03:23
17.언젠가 우연히 (Inst.)00:04:17

참여 아티스트 정보

  • - 김이지 [KIM EZ] (싱어)
  • - 박세준 [PARK SEJUN] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
  • - 서교동의 밤 [THE NIGHT OF SEOKYO]
  • - 스탠딩 에그 [STANDING EGG]
  • - 임팩트 [IMFACT]
  • - 정준영 [JUNG JOONYOUNG] (싱어)
  • - 허각 [HUH GAK] (싱어)