nyudeulimhabchangdan-kkulbeoldeul-ui-moheom-BGCD0058-8809516265246 Mở rộng

뉴드림합창단 - 꿀벌들의 모험

BGCD0058 / 8809516265246

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

408 809 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 408 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 408 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 612 ₫.

음반소개

다문화어린이합창단인 뉴드림합창단이 대한민국 유수의 레코딩 스튜디오이자 음반제작사인 오디오가이를 만나 최초의 뮤지컬 OST 음반을 만들었습니다.
뉴드림합창단은 부천지역 다문화어린이합창단입니다. 2011년 7월12일, (사)동의난달의 산하기관인 다락회와 부천여성청소년재단의 부천여성청소년센터가 함께 손을 잡고 창단되어 최고의 뮤지컬 합창단이 되겠다는 비전하에 단원들이 시나리오를 직접 쓰고 서포터즈와 함께 무대를 만들어 4개의 창작뮤지컬과 뮤지컬 영화 ‘피노’, 다큐멘터리 영화 ‘Back Stage’를 제작하였습니다. 2015년에 제작한 영화 ‘피노’는 부산국제어린이청소년영화제에서 상영되기도 하였으며, 2016년에는 미국 LA 윌셔이벨 극장에서 단독공연으로 한인들 및 함께한 모두에게 감동을 주었습니다.
2017년 11월 11일에 공연한 제4회 창작 뮤지컬 <꿀벌들의 모험>은 두려움을 이겨내과 희망을 전하는 우리들의 이야기이며 그 넘버들을 이 앨범에 담았습니다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.꿀벌 마루
02.모으자 꿀
03.말벌 떼
04.꿀벌들은
05.꿀벌 용사의 전설
06.꼬마꿀벌 삼총사
07.뿡뚱꿀과 나뭇잎들
08.외로운 독수리 한 마리
09.사랑에 빠진 독수리, 우리
10.밤의 춤
11.인간이 사는 법
12.집을 짓자
13.토리토리 도토리
14.Finale

참여 아티스트 정보

  • - 뉴드림합창단 (합창단)