K-POP-DRAMA-OST-HIT-COLLECTION-VOL4-2CD-WMED0622-8809373229467 Mở rộng

K-POP DRAMA OST HIT COLLECTION VOL.4 (2CD)

WMED0622 / 8809373229467

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

W(더블유)’ ‘역도요정 김복주’ ‘호텔킹’ ‘구가의 서’ ‘빛나거나 미치거나’ 등 히트 드라마의 O.S.T를 한 앨범에 담은 ‘K-POP DRAMA OST Hit Collection Vol.4’ 발매!

명품 히트 드라마 OST 컴필레이션 시리즈 ‘K-POP DRAMA OST Hit collection Vol.3’ 출시에 이은 2017년판 최고의 드라마 OST 명곡들을 모은 ‘K-POP DRAMA OST Hit collection Vol.4’가 전격 발매된다. 2016년 최고 작품으로 인정받은 드라마 ‘W(더블유)’에서 ‘박보람’이 부른 ‘거짓말이라도 해줘요’, 조현아(어반자카파)의 ‘Falling’과 감성 청춘 드라마 ‘역도요정 김복주‘의 테마곡 ’스탠딩 에그’의 ‘데리러 갈게’, ‘이진아’의 ‘또또또’, 주말드라마의 정석 ‘가화만사성’의 감성 발라드 ‘승호(MBLAQ)’의 ‘사랑한다고 말해요’,를 포함한 ‘구가의 서’, ‘호텔킹, ’빛나거나 미치거나‘ 등 국내 최고의 인기 드라마 OST 다수 수록! 국내 최고 정상급 가수들과 최고의 보컬리스트들이 대거 참여했다. ’이문세’, 에일리’, ‘넬(NELL), ‘수지’, ‘가인’, ‘더원’, ‘서영은’, ‘BMK’, ‘장재인’, ‘김보경’, ‘유성은’, ‘연규성’ 등을 포함한 우리나라 최고의 가수들과 배우 ’김동욱‘이 직접 부른 ‘기다려줘’와 자신만의 색으로 재탄생시킨 안현정의 ‘걱정말아요 그대’ 등 화제의 곡들이 다수 수록되어 28트랙의 스페셜 한 CD가 탄생되었다. 소비자들의 귀를 행복하게 해줄 다양한 노래들과 멜로디만 들어도 드라마의 장면들이 그려지는 명품 OST 모음집이다. 이번 DRAMA OST Hit collection은 한층 더 높은 품격의 웰메이드 앨범으로서 더 높은 소장가치와 깊은 감동을 선사할 것이다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.거짓말이라도 해줘요 (W) [박보람]00:03:33
02.나를 잊지 말아요 (구가의서) [수지]00:03:37
03.슬픔도 지나고 나면 (참 좋은 시절) [이문세]00:04:35
04.I Believe (내 생애 봄날) [가인(브라운아이드걸스)]00:03:27
05.그대 위한 날에 (돈의 화신) [장재인]00:03:55
06.기다려줘 (라이더스:내일을 잡아라) [김동욱]00:03:39
07.Run (투윅스) [넬(NELL)]00:02:59
08.만남(Acoustic Ver.) (파랑새의 집) [안현정]00:03:35
09.고래(Drama Ver.) (태양은 가득히) [짙은]00:03:59
10.사랑에 살다 (장옥정, 사랑에 살다) [이가은]00:04:01
11.사랑한다고 말해요 (가화만사성) [승호(MBLAQ)]00:03:55
12.너라면 괜찮아 (내일이 오면) [신재]00:03:39
13.또또또 (역도요정 김복주) [이진아]00:02:24
14.가시 (웃어요 엄마) [손호영]00:04:06
DISK(CD) 2.
01.그대도 같은가요 (빛나거나 미치거나) [에일리]00:03:15
02.데리러 갈게 (역도요정 김복주) [스탠딩 에그]00:03:41
03.그대라서 (호텔킹) [더 원]00:03:21
04.Falling (W) [조현아(어반자카파)]00:03:21
05.야뇌 (무사 백동수) [BMK]00:04:55
06.Memorise (처용 2) [딘딘(Feat. 안현정)]00:03:44
07.점점(Acoustic Ver.) (정글피쉬2) [지연(티아라)]00:03:48
08.잊을만도 한데 (49일) [서영은]00:04:10
09.가슴을 쳐봐도 (투윅스) [김보경]00:04:10
10.아름다운 시절 (참 좋은 시절) [유성은]00:03:36
11.내 사랑아 (나의 유감스러운 남자친구) [윤학(초신성)]00:03:52
12.마지막 인사 (당신을 주문합니다) [연규성]00:03:47
13.혼자가 아니잖아요 (내 사위의 여자) [허공]00:04:07
14.걱정말아요 그대 (라이더스:내일을잡아라) [안현정]00:03:57

참여 아티스트 정보

 • - BMK (싱어)
 • - 가인 [GAIN] (싱어)
 • - 김동욱 [KIM DONGWOOK] (싱어)
 • - 김보경 [KIM BOKYUNG] (싱어)
 • - 넬 (NELL) [NELL]
 • - 더 원 [THE ONE] (싱어)
 • - 딘딘 [DINDIN] (싱어)
 • - 박보람 [PARK BORAM] (싱어)
 • - 서영은 [SUH YOUNGEUN] (싱어)
 • - 손호영 [SON HOYOUNG] (싱어)
 • - 수지 [SUZY] (싱어)
 • - 스탠딩 에그 [STANDING EGG]
 • - 승호 [SEUNG HO] (싱어)
 • - 신재 [SINJAE] (싱어)
 • - 안현정 [AN HYEONJEONG] (피쳐링 (FEATURING),싱어)
 • - 에일리 [AILEE] (싱어)
 • - 연규성 [YEON KYOOSEONG] (싱어)
 • - 유성은 [U SUNGEUN] (싱어)
 • - 윤학 [YUNHAK] (싱어)
 • - 이가은 [LEE GAEUN] (싱어)
 • - 이문세 [LEE MOON SAE] (싱어)
 • - 이진아 [LEE JINAH] (싱어)
 • - 장재인 [JANG JAEIN] (싱어)
 • - 조현아 [CHO HYUNAH] (싱어)
 • - 지연 [JIYEON] (싱어)
 • - 짙은 [ZITTEN]
 • - 허공 [HEO GONG] (싱어)