sikago-tajagi-OST-TVN-deulama-CMAC11100-8809534465215 Mở rộng

시카고 타자기 O.S.T - TVN 드라마

CMAC11100 / 8809534465215

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

< V.A. - 시카고 타자기 OST >
낡은 타자기에서 시작된 사랑의 기적!

앤티크 로맨스 tvN 드라마 ‘시카고 타자기’의 가창곡과 드라마 속 스코어를 담은 OST가 발매됐다.

1930년대 일제 치하를 치열하게 살다간 문인(文人)들이 현생에 각각 슬럼프에 빠진 베스트셀러 작가, 그의 이름 뒤에 숨어 대필을 해주는 의문의 유령 작가, 미저리보다 무시무시한 안티 팬으로 환생하면서 벌어지는 앤티크 로맨스 ‘시카고 타자기’는 유아인, 임수정, 고경표, 곽시양, 조우진 등 명품 배우들의 빛나는 연기와 함께 탄탄한 스토리와 1930년대와 현재를 오가는 아름다운 연출을 통해 드라마 팬들의 많은 사랑을 얻은 작품.

드라마의 OST는 음악감독 남혜승의 손을 거쳐 완성되었으며 애틋하고 아련한 주인공들이 전생과 현생을 오가는 인연 속에서 펼쳐지는 이야기와 어우러지며 극의 몰입도를 높이는 한편, 감성을 완벽하게 표현했다는 호평을 받았다.

OST에는 솔튼페이퍼, 백예린, SG워너비, 케빈오와 함께 체코 소년 합창단 Boni Pueri (보니 푸에리)가 참여하여 음악적으로도 완성도를 높이는 한편, 음반을 통해서는 드라마가 지닌 독특하고 세련된 분위기를 고스란히 전할 수 있도록 타자기와 원고지, LP테마를 활용한 빈티지하고 앤티크한 디자인으로 구성되어 드라마를 사랑하는 팬들에게 특별한 의미를 더할 예정이다.

상품이미지

sikago-tajagi-OST-TVN-deulama-CMAC11100-8809534465215

수록곡

DISK(CD) 1.
01.시카고 타자기 (Main Title)
02.Satellite (위성)
03.아주 오래된 기억
04.우리의 얘기를 쓰겠소
05.Be My Light
06.Come With Me
07.Time Walk
08.Satellite (위성) (Inst.)
09.아주 오래된 기억 (Inst.)
10.우리의 얘기를 쓰겠소 (Inst.)
11.Be My Light (Inst.)
12.유령작가 유진오
13.총을 겨누다
14.한세주의 전설
15.시간여행
16.그날의 소설을 함께 기억해

참여 아티스트 정보

  • - SG워너비 [SG WANNA BE]
  • - 남혜승 [NAM HYESEUNG] (음악감독 (MUSIC DIRECTOR))
  • - 백예린 [BAEK YERIN] (싱어)
  • - 보니 푸에리 체코 소년 합창단 [BONI PUERI CZECH BOYS CHOIR] (합창단)
  • - 솔튼페이퍼 [SALTNPAPER] (싱어)
  • - 케빈 오 [KEVIN OH] (싱어)