lala-OST-BGCD0053-8809516264331 Mở rộng

라라 O.S.T

BGCD0053 / 8809516264331

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

373 696 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 373 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 373 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 560 ₫.

음반소개

정채연, 산이(San E) 주연 영화 '라라(Live Again, Love Again)' OST 정규음반 발매!

정채연, 산이(San E) 주연의 판타지 멜로 영화로 이슈 몰이를 하고 있는 프로젝트 '라라(감독 한상희)'가 베트남에서 한국까지 연일 화제이다.
음악이 메인 소재인 ‘라라'의 OST는 극중 주인공인 산이가 랩퍼로써 참여한 3곡과 투앤비와 옐로우 벤치의 듀엣곡, 인디 발라드계의 핫한 신인인 윤원이 참여하였으며, SBS K팝스타 출신의 마은진, tvN 너의 목소리가 보여, 수상한 가수의 주인공인 전상근까지 가창력 있는 가수들이 참여하였다.
또한, 극 중에 삽입된 아름다운 연주곡과 스틸 사진까지 다채롭게 담아 영화 팬들에게 특별한 의미를 더할 예정이다.

한편, '라라' OST 정규앨범은 3월 15일 각 음원사이트와 전국 오프라인 매장에서 정식 발매된다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.잘 지내 [투앤비(2NB), 옐로우 벤치(Yellow Bench)]
02.It was you [San E, 양다일]
03.불행했음 좋겠다 [San E (With 전상근)]
04.어제만 같아 (Drama Ver.) [윤원]
05.더 좋아 [San E, 마은진(플레이백)]
06.당신이었군요 (Inst.)
07.추억 (Inst.)
08.환생 (Inst.)
09.회상 (Inst.)
10.다시 안녕 (Inst.)
11.윤희 (Inst.)

참여 아티스트 정보

  • - 마은진 [MA EUNJIN] (싱어)
  • - 산이 [SAN E] (랩 (RAP))
  • - 양다일 [YANG DAIL] (싱어)
  • - 옐로우 벤치 [YELLOW BENCH]
  • - 윤원 [YOON WON] (싱어)
  • - 전상근 [JEON SANGKEUN] (싱어)
  • - 투앤비 [2NB]