macha-tago-golaegolae-OST-DK0923-8808678309249 Mở rộng

마차 타고 고래고래 O.S.T

DK0923 / 8808678309249

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

484 050 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 484 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 484 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 726 ₫.

음반소개

제 12회 제천국제음악영화제 예매 오픈 19초 만에 매진을 기록한 화제작
영화 <마차 타고 고래고래> !


‘길 위의 청춘 버스킹’ 영화 <마차 타고 고래고래>의 주제곡 ‘고래고래’ 등 오리지널 스코어 30곡 수록 OST 발매!

영화 <마차 타고 고래고래>는 고등학교 시절 밴드부 멤버였던 네 친구가 어른이 되어 밴드를 재결성한 후, 어린 시절 꿈꿨던 뮤직 페스티벌에 참가하기 위해 여행을 떠나는 신나는 청춘 버스킹 영화이다.

국내 최초로 영화와 뮤지컬이 동시 기획으로 탄생한 영화 <마차 타고 고래고래>에 개성파 배우 조한선, 박효주와 뮤지컬 오리지널 캐스트 김신의, 한지상, 김재범이 출연해 화제를 모았다.

대한민국 4인조 모던 록 밴드 몽니(Monni)의 연주에 영화 출연진 한지상, 김신의, 김재범, 박한근, 조한선이 보컬로 참여해 영화의 감동을 다시금 선사하는 최고의 영화음악 음반으로 밴드 1번 국도의 여정을 생생히 담아냈다. 이번 영화 <마차 타고 고래고래>OST 음반에는 밴드 1번 국도의 음악들과 영화 속 곳곳의 브릿지 음악들까지 모두 수록되어 영화 속 1번 국도의 여정을 귀로 즐길 수 있다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.그대와 함께
02.결혼식 (She Inst.)
03.출발 (아리따운 Inst.)
04.더는 사랑노래 못 쓰겠다
05.교실 청소
06.별똥별 (술자리 Inst.)
07.돋네요
08.Good Luck
09.고래고래 A.guitar ver.1
10.Here we go
11.영민의 마음
12.화해 (날 좀 내버려 두세요 Inst.)
13.Cheers!
14.병태의 마음
15.남아줘
16.혜경의 시작 (아일랜드)
17.고래고래 A.guitar ver.2
18.고래고래 Piano Ver.
19.너 떠나버린 그 집 앞
20.Where is Ho-bin
21.가지마, 호빈 (단 한번의 여행)
22.호빈의 마음 (Grown up Inst.)
23.폐창고
24.더는 사랑노래 못 쓰겠다 Highschool Ver.
25.일어나 영민
26.일기 (re-mastering)
27.영민의 목소리
28.소년이 어른이 되어
29.1번국도 출발
30.고래고래

참여 아티스트 정보

  • - 몽니 [MONNI]