gonghang-ganeun-gil-OST-KBS-deulama-CMDC10948-8809534460012 Mở rộng

공항가는 길 O.S.T - KBS 드라마

CMDC10948 / 8809534460012

Mới

Sản phẩm này không còn trong kho

336 076 ₫

Mua sản phẩm này bạn có thể nhận được 336 điểm thưởng. Giỏ hàng của bạn sẽ có là 336 điểm có thể chuyển thành mã giảm giá là 504 ₫.

음반소개

2016년 웰메이드 멜로 드라마로 기억될
KBS 2TV 수목드라마 ‘공항 가는 길’ OST!


KBS 2TV 수목드라마 ‘공항 가는 길’은 ‘황진이’, ‘응급남녀’를 통해 감성 연출을 보여준 김철규 감독과 영화 ‘봄날은 간다’ 로 충무로에 신선한 멜로 바람을 몰고 온 이숙연 작가가 손을 잡아 2016 년 가을을 멜로로 물들였다.

4 년 만에 안방극장에 돌아온 김하늘과 로맨틱하고 서정적인 이상윤의 케미는 작품의 감정선을 풍성하게 만들어주었고, 신성록, 최여진 그리고 장희진은 자신만의 색깔을 뽐내며 시청자들의 마음을 사로잡았다.

극중에 사용된 보컬 트랙들은 모라, 리싸, 한희준, 선우정아, 더 레이가 참여했으며, 주인공들의 감정선을 담아내어 몰입감을 높여주었고, Instrument 트랙들은 ‘공항 가는 길’을 사랑했던 애청자들에게 한 장면 한 장면을 기억하게 해주는 소중한 선물이 되어주었다.

출시전부터 시청자들의 문의가 끊이지 않았던 공항 가는 길의 OST 는 2016 년 가을 멜로 드라마의 감성에 젖은 이들에게 잔잔한 여운을 남겨줄 것이다.

수록곡

DISK(CD) 1.
01.Only You [모라]
02.매듭 [더레이]
03.그래도 될까요 [리싸]
04.쓸데없이 [한희준]
05.City Sunset [선우정아]
06.바람을 가르다
07.공항 가는 길
08.가려진 사랑
09.추억 속으로
10.Persona Solitario
11.가을 하늘
12.수아 Love Song
13.You and Me
14.Sad Memories
15.Love is Coming

참여 아티스트 정보

  • - 더 레이 [THE RAY] (싱어)
  • - 리싸 [LEESA] (싱어)
  • - 모라 [MORRA] (싱어)
  • - 선우정아 [SUNWOO JUNGA] (싱어)
  • - 한희준 [HAN HEEJUN] (싱어)